[:ua]РОЗГЛЯД СПОРІВ І СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО[:ru]РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ[:en]LITIGATION AND DISPUTE RESOLUTION[:]

[:ua]РОЗГЛЯД СПОРІВ І СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО[:ru]РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ[:en]LITIGATION AND DISPUTE RESOLUTION[:]

[:ua]Практика розгляду спорів включає:
— аналіз боргів клієнтів і їх контрагентів, надання висновків і рекомендацій щодо структурування і зменшення заборгованості,
— участь в переговорах із боржниками, розробка варіантів узгодження спірних ситуацій,
— організація претензійної роботи,
— підготовка і подача судових позовів, судове представництво в усіх судах України,
— супроводження виконання рішень судів.[:ru]Практика рассмотрения споров включает:
— анализ долгов клиентов и их контрагентов, предоставление выводов и рекомендаций по структурированию и уменьшения задолженности,
— участие в переговорах с должниками, разработка вариантов согласования спорных ситуаций,
— организация претензионной работы,
— подготовка и подача судебных исков, судебное представительство во всех судах Украины,
— сопровождение исполнения решений судов.[:en]The practice of dispute resolution includes:
— analysis of clients’ and their counterparts’ debts, providing opinions and recommendations on structuring and reducing the debt,
— participation in negotiations with debtors drawing of options for resolution of disputes,
— organization of system of complaints drawing,
— drawing and filing of lawsuits, litigation in all courts of Ukraine,
— support in enforcement of court decisions.[:]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *