КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

Корпоративне право – одна з найбільш популярних на даний момент галузей практики, що включає в себе:
– Створення, реорганізація та ліквідація компаній різних організаційних форм, в тому числі, з іноземним капіталом,
– Корпоративна реструктуризація,
– Розробка і прийняття компаніями внутрішніх корпоративних документів,
– Створення холдингової структури,
– Відкриття філій і представництв,
– Побудова управлінської структури компанії,
– Розробка документів для зберігання комерційної таємниці та конфіденційної інформації,
– Проведення загальних зборів засновників / акціонерів,
– Вирішення корпоративних конфліктів.
У даній області наші юристи мають величезний досвід, що дозволяє вирішувати найскладніші завдання.

СУПРОВІД БІЗНЕСУ

СУПРОВІД БІЗНЕСУ

Ми використовуємо комплексний підхід в побудові бізнесу наших клієнтів: починаючи від консультування по основних питаннях ведення бізнесу, підготовки і впровадження документації, і закінчуючи практичною правовою допомогою при вирішенні конкретних ситуацій.
Даний напрямок включає в себе консультування клієнтів по комплексних питаннях: оподаткування, укладання та розірвання договорів, відносини з контрагентами та ін.
Клієнту надається допомога в отриманні дозвільних документів в різних державних органах, підготовка документів та отримання ліцензій, сертифікатів і дозволів.
Нами ведеться постійна робота з державними органами та їх посадовими особами за профільним напрямком бізнесу наших клієнтів.

РОЗГЛЯД СПОРІВ І СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

РОЗГЛЯД СПОРІВ І СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

Практика розгляду спорів включає:
– аналіз боргів клієнтів і їх контрагентів, надання висновків і рекомендацій щодо структурування і зменшення заборгованості,
– участь в переговорах із боржниками, розробка варіантів узгодження спірних ситуацій,
– організація претензійної роботи,
– підготовка і подача судових позовів, судове представництво в усіх судах України,
– супроводження виконання рішень судів.

АГРОБІЗНЕС

АГРОБІЗНЕС

Практично із започаткування нашої компанії ми обслуговуємо клієнтів в аграрному секторі і надаємо їм такі послуги:
– Консультування з питань оренди земельних ділянок, їх оформлення, зміни і реєстрації прав на землю,
– Консультування з майнових питань діяльності аграрних компаній, розпаювання майна, оформлення активів,
– Супроводження договірної діяльності аграрних компаній (розробка специфічних договорів, претензійна робота тощо),
– Перевірка правильності оформлення активів на компанії,
– Перевірка існуючого земельного фонду компаній, правильності оформлення прав оренди землі, надання висновків,
– Передпродажна перевірка аграрних компаній, підготовка до продажу і його супроводження.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Ця галузь займає великий обсяг нашої роботи, вона включає:
– Розробка пакету договорів та інших документів для ведення конкретного виду бізнесу,
– Розробка ексклюзивних проектів договорів, не передбачених законодавством,
– Перевірка проектів договорів, запропонованих клієнтам їх партнерами, внесення пропозицій щодо їх зміни,
– Підтримка клієнтів під час переговорів з партнерами,
– Побудова в компанії системи обліку та правильного ведення договірної роботи,
– Контроль за виконанням договорів,
– Підготовка претензій та відповідей на претензії.
Фірма має значний досвід в сфері юридичної експертизи угод купівлі-продажу, оренди, міни, поставки, агентських угод, угод про організацію транспортно-експедиторської діяльності та інших.

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

В області міжнародної торгівлі наші юристи готові допомогти клієнтам у наступних питаннях:
– Структурування торговельних операцій,
– Консультування клієнтів з питань застосування Інкотермс,
– Підготовка зовнішньоекономічних контрактів,
– Консультування з питань проходження митних процедур, застосування митних пільг, сплати митних платежів, відповідальності за порушення митного законодавства та інших питань.

ТРУДОВЕ ПРАВО

ТРУДОВЕ ПРАВО

Успіх будь-якої компанії будується на її співробітниках. У зв’язку з цим правильне оформлення відносин з працівниками – запорука прозорих відносин і страховка на випадок виникнення труднощів. Ми готові надати повний спектр послуг в галузі трудового права:
– Консультування роботодавців і працівників з питань працевлаштування та трудових відносин,
– Розробка трудових договорів і контрактів, внутрішніх положень та інструкцій з урахуванням специфіки діяльності компанії,
– Судове та позасудове вирішення трудових спорів,
– Отримання дозволів на працевлаштування для іноземних громадян, продовження дозволів,
– Питання реорганізації компаній і звільнення персоналу.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Успішне ведення бізнесу можливо тільки при повному захисті інтелектуального капіталу клієнта. У зв’язку з цим ми надаємо наступні послуги:
– Реєстрація знаків для товарів і послуг (ТМ), авторських прав, промислових зразків, патентів,
– Аналіз правових ситуацій у відносинах клієнта як учасника і як власника об’єктів інтелектуальної власності,
– Підготовка і реалізація схем захисту прав інтелектуальної власності,
– Представництво інтересів клієнта в державних органах, що здійснюють управління в галузі інтелектуальної власності, а також в судах,
– Розробка авторських (ліцензійних) договорів на різні об’єкти авторських прав (театральна постановка, твори мистецтва тощо),
– Правове забезпечення організації шоу,
– Реєстрація прав інтелектуальної власності.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Ми готові запропонувати Вам широкий спектр послуг в галузі цивільного права:
– Консультування з питань прав власності,
– Консультування з специфічним об’єктам цивільних прав (цінні папери, транспортні засоби, нематеріальні блага),
– Укладання контрактів,
– Захист прав особистості,
– Договірна відповідальність,
– Відповідальність за порушення прав споживачів.

АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ

АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ

Нами надаються основні види адвокатських послуг:
– Консультації та роз’яснення з правових питань,
– Усні та письмові довідки з питань українського законодавства,
– Підготовка заяв, скарг та інших документів правового характеру,
– Представництво інтересів в судах, органах виконавчої влади, перед громадянами та юридичними особами,
– Правове забезпечення діяльності підприємств і підприємців,
– Надання правової допомоги в кримінальному процесі.
Клієнт може передати адвокату документи на зберігання, які згідно закону не можуть бути оглянуті або вилучені без згоди адвоката. Адвокату гарантується збереження адвокатської таємниці, він не може бути допитаний із питань  співпраці з клієнтом.